ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ด่วน!

0
35

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ
มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mail acro.mdkku@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ
2. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.acro-kku.com พร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครตามข้อ 7. ทาง E-mail acro.mdkku@gmail.com


ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ

รายละเอียดเพิ่มเติม