ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก

0
34

       สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 6 ราย โดยจะสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1603 ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

GDE Error: Requested URL is invalid

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here