• baner_acroxnews

  • acro_sd001

ACRO เป็นองค์กรในกำกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งบริการและสนับสนุนงานวิจัยคลินิกภาคเอกชน ให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และรวดเร็ว ตามมาตรฐานสากลของ Good Clinical Practice โดยช่วยกลั่นกรอง Protocol, Budget และ Clinical Trial Agreement (CTA) อีกทั้งช่วยดำเนินงานวิจัยให้เกิดความคล่องตัว เช่น ให้บริการห้องปฏิบัติการ และประสานงานระหว่างแหล่งทุน นอกจากนี้มีบริการให้คำปรึกษาวิจัยแก่ อาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด และ ผู้ที่สนใจ รวมทั้งออกแบบ Case record form เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

จำนวนผู้เข้าชม

013038
Visit Today : 1
Total Hits : 27031
Who's Online : 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชื่อมโยงศูนย์วิจัยทางคลินิก อื่นๆ

บทความวิชาการที่น่าสนใจ