ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

       สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 6 ราย โดยจะสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1603 ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Trackback from your site.

samart2004

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Leave a comment