ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

        สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก โดยจะสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1602-1603 ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
     รายละเอียดเพิ่มเติม


2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยจะสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1602-1603 ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์

     ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
     รายละเอียดเพิ่มเติม 

samart2004

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.