ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ด่วน!

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ
มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mail acro.mdkku@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ
2. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.acro-kku.com พร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครตามข้อ 7. ทาง E-mail acro.mdkku@gmail.com


ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

samart2004

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.