ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง

Written by samart2004 on . Posted in ANNOUNCEMENT

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม 

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม 

โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก (ยกเว้นอันดับรองเป็นต้นไป) ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธ์ (ให้นำใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด ไปในวันรายงานตัวด้วย)

………………………….

Download

Download

samart2004

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.