Wednesday, May 23, 2018

ANNOUNCEMENT

More

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก

         สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก จำนวน 1 อัตรา โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม -  1 พฤศจิกายน พ.ศ....

    Download Form